TH EN JP
นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกราย เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการและการบริการของบริษัทดังต่อไปนี้
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้สมาชิกหรือผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสามารถใช้งานในระบบเว็บไซต์เมื่อ Sign In ได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ
 • เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจ และอำนวยความสะดวกเมื่อสมาชิกกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง และปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามลักษณะการใช้งานของสมาชิกให้ใช้งานตามความต้องการ และสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย
 • เพื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานมากขึ้น
ประเภทของคุกกี้
บริษัทใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย
 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Analytical/Performance Cookies): มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): ทำการบันทึกและจดจำข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าหรือสื่อโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน
การจัดการคุกกี้
ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าคุ้กกี้ของบริษัทเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ แต่หากผู้ใช้งานปิดการใช้งานคุกกี้นั้นอาจส่งผลทำให้เว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานตามวัตถุประสงค์ที่คุกกี้ถูกออกแบบไว้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการลบการทำงานของคุกกี้ได้ตามขั้นตอนดังนี้
กรณีใช้ Google Chrome™
 • เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 • ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้นคลิก การตั้งค่า
 • เลือกเมนู "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิก คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 • คลิกดูคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด จากนั้น นำออกทั้งหมด
 • ยืนยันโดยคลิกล้างทั้งหมด
กรณีใช้ Safari®
 • หากต้องการล้างประวัติและคุกกี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > Safari แล้วแตะ "ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์"
 • หากต้องการล้างคุกกี้และเก็บประวัติเอาไว้ ให้แตะการตั้งค่า > Safari > ขั้นสูง > ข้อมูลเว็บไซต์ แล้วแตะ "เอาข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดออก"
กรณีใช้ Microsoft® Internet Explorer
 • เปิดใน Internet Explorer
 • เลือกปุ่ม เครื่องมือ > ความปลอดภัย จากนั้นเลือก ลบประวัติการเรียกดู
 • ติ๊กเครื่องหมายในกล่อง คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ แล้วเลือกลบ
กรณีใช้ Mozilla Firefox®
 • เปิดใช้งาน Firefox®
 • คลิกที่ ตัวเลือก จากนั้นคลิกที่เมนู ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 • เลือกหัวข้อ คุกกี้และข้อมูลไซต์ จากนั้นคลิกปุ่ม ล้างข้อมูล
 • ติ๊กเครื่องหมายในกล่องหน้าข้อความ คุกกี้และข้อมูลไซต์ หร้อมทั้งติ๊กเครื่องหมายในกล่องหน้าข้อความ เนื้อหาเว็บที่ถูกแคชไว้
 • จากนั้นกดปุ่ม ล้าง
กรณีใช้ Google Chrome™ for android
 • เปิดแอป Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 • ที่ด้านขวาของแถบที่อยู่ ให้แตะเพิ่มเติม > การตั้งค่า
 • แตะความเป็นส่วนตัว > ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 • เลือกช่วงเวลา เช่น ชั่วโมงล่าสุดหรือตั้งแต่ต้น
 • เลือก "คุกกี้ ใบอนุญาตสื่อ และข้อมูลเว็บไซต์" ยกเลิกการเลือกรายการอื่นทั้งหมด
 • แตะล้างข้อมูล > ล้าง
กรณีใช้ Google Chrome™ for ios
 • เปิดแอป Chrome™ บน iPhone หรือ iPad
 • ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะเพิ่มเติม > การตั้งค่า
 • แตะความเป็นส่วนตัว > ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 • เลือกคุกกี้ ข้อมูลเว็บไซต์ ยกเลิกการเลือกรายการอื่นๆ
 • แตะล้างข้อมูลการท่องเว็บ > ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 • แตะเสร็จสิ้น
นโยบายส่วนบุคคลของของเว็บไซต์อื่น
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากผู้ใช้งานกดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากเว็บไซต์ของบริษัท

ลงวันที่ 30 เมษายน 2564