TH EN JP

บางกอกชโยไลฟ์


ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร การสูญเสียอวัยวะ ไม่ว่าจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เป็นหลัก นอกจากนี้ การประกันชีวิตยังสามารถขยายความคุ้มครองให้รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และโรคร้ายแรง ผลิตภัณฑ์แบบสะสมทรัพย์ก็เป็นสินค้าหนึ่งของการประกันชีวิต การที่จะเลือกทำประกันชีวิตแบบใด ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายประการ เช่น
  • เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทในเรื่องสวัสดิการของพนักงาน
  • เพื่อลดภาระทางการเงินในยามที่เจ็บป่วยรุนแรง
  • เพื่อให้ความอุ่นใจแก่สมาชิกครอบครัว
  • เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความไม่แน่นอนของชีวิต
  • เพื่อบรรลุเป้าหมายการออมและเดินตามความฝันของตนเอง

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงแนะนำให้ท่านติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อขอคำปรึกษา ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับพร้อมข้อเสนอที่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  02-2857575 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม