TH EN JP


เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20-60 ปี โดยการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 2 ฉบับ หากทำประกันภัยเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ผู้รับประกันภัยรายหลังจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
  • ไม่รับประกันภัยอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูง ที่ไม่ได้อยู่บนบก ขึ้นที่สูงมาจากพื้นดิน ลงใต้ดิน ออกนอกชายฝั่งแม่น้ำหรือทะเล เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดหรือสารเคมีติดไฟได้ น้ำมันและแก๊ส หรือทํางานกลางแจ้งโดยใช้เครื่องจักรกลหนัก ทํางานกับสัตว์อันตราย รวมถึงคนงานที่ไม่ได้ทํางานประจําเต็มเวลา เช่น ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นงานประจํา คนขับรถเครน รถยก หรือขับเคลื่อนเครื่องจักรอื่นๆในงานการก่อสร้าง หรือขนถ่ายเครื่องจักรหนักกลางแจ้ง ช่างเลื่อยจักร ช่างไฟฟ้าแรงสูง ขึ้นเสาไฟฟ้า ช่างหรือคนงานก่อสร้าง ช่างติดตั้งและช่างซ่อมที่ต้องขึ้นอาคารสูง ทํางานในโรงไฟฟ้าแรงสูง โรงงานปรมาณู ขุดเจาะน้ำมัน ผลิตถ่านโค้ก พนักงานเลี้ยงสัตว์อันตรายในสวนสัตว์ หรือ ใช้อาวุธปืน ระเบิด และอาวุธมีคมในงานประจํา
หมายเหตุ
  • ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย มีระยะเวลารอคอย 120 วัน
  • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์แล้ว